Agressiematrix

Agressiematrix

Bij het professioneel omgaan met agressief gedrag en geweld is het van belang dat je methodisch handelt en bewust kunt schakelen tussen gekozen verbale en fysieke interventies. Kudding & Partners heeft hiervoor de Agressiematrix ontwikkeld. Deze biedt helder zicht op interventies bij acceptabel, grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag.