Buigtechniek en stressmanagement toepassen bij jullie-gericht verbaal agressief gedrag met acteur

Buigtechniek en stressmanagement toepassen bij jullie-gericht verbaal agressief gedrag met acteur

Verbaal - Midden stress
Doelstelling

-          Cursisten kunnen bij jullie gericht gedrag de interventie Buigtechniek toepassen

_     Ervaren effect van toepassen van stressmanagement in simulatie

Stress factoren

- Werken met acteur 1 op 1 in simulatie

_ Jullie gericht gedrag

Materiaal

_ Acteur

- Hand-out Professioneel omgaan met boosheid en agressie

Kennis over stressmanagement, jullie gericht gedrag en Buiginterventie

Instructie cursisten

Je gaat jullie gericht gedrag kanaliseren en tijdens de oefening zegt trainer of mede-cursist: freeze

Trainer zal coachvragen stellen aan cursist gericht op stress herkenning en stressmanagement.

Trainer zegt: go en acteur spoelt ahw. 5 tellen terug en start simulatie weer op.

Instructie acteur

Met acteur relevante simulatie bespreken met achterliggende motief , gekoppelde emotie( angst of verdriet) en behoefte.

Gedrag acteur ik, jullie of situatie gericht. Intensiteit emotie: frustratie/boosheid

Didaktische aandachtpunten

Start simulatie. Tijdens simulatie observeert trainer/mede-cursist de spanning bij cursist en bij toename de simulatie stop zetten en cursist coachen m.b.t. stress. Trainer zegt: freeze.

Aan cursist vragen aandacht te richten op lichamelijke spanning. Aan cursist vragen om coping toe te passen: ademhaling, spierspanningsrelaxatie, vervolgens vragen met welk doel de volgende interventie zal worden ingezet. ( mentale beeldvorming)

Checken of cursist doel en interventie gereed heeft.

Trainer/mede-cursist zegt : go

Acteur spoelt a.h.w. 5 seconden terug en start simulatie op.

Evaluatie:

Hoe heeft cursist simulatie ervaren?

Hoe heeft cursist stressmanagement ervaren?

Feedback acteur: Welk gedrag ( verbaal, non-verbaal) is effectief m.b.t. toepassen buigtechniek. Welk gedrag mogelijk minder effectief.

Welke signalen van stress waargenomen?

Mede-cursist kan collega ook coachen bij stressmanagement. Trainer doet het dan 1 keer voor.