De "foute" hulp/dienstverlener

De "foute" hulp/dienstverlener

Verbaal - Lage stress

Op een speelse manier en met humor juist het tegenovergestelde toepassen.

Doelstelling

De cursist kan op ineffectieve wijze interventies toepassen

 

Stress factoren
Materiaal
Instructie cursisten

Je mag interventies toepassen die er voor zorgen dat de escalatie toeneemt.

Alles wat je professioneel nooit zou zeggen , maar wat je mogelijk wel denkt mag je nu toepassen.

Instructie acteur

Je moppert over de begeleiding/hulpverlening en de cursist mag een escalatie bij je bewerkstelligen.

Didaktische aandachtspunten
Begin situatie

Als afsluiting van een training