Confrontatietechniek en stressmanagement toepassen d.m.v. non-verbaal gedrag van acteur

Confrontatietechniek en stressmanagement toepassen d.m.v. non-verbaal gedrag van acteur

Verbaal - Midden stress
Doelstelling

Cursisten kunnen de (non)verbale aandachtspunten benoemen van de confrontatietechniek

Cursisten kunnen het belang van  neutraal assertieve communicatie benoemen.

Cursisten kunnen stressmanagement toepassen

Stress factoren

Acteur die in intieme ruimte komt en grensoverschrijdend non-verbaal gedrag vertoont.

Materiaal

Hand-out 

Acteur

Instructie cursisten

Ronde 1.

Cursisten staan in hoefijzervorm en acteur (speelnaam) komt random naar je toe en zal met non-verbaal grensoverschrijdend gedrag in je persoonlijke ruimte komen.

Accepteer voor de oefening dat hij in je ruimte mag komen en onderga het gedrag. Lukt het niet: Time -out nemen.

Gedrag kan zijn: op voet staan, wuiven voor je hoofd, hand te lang vasthouden etc.

 

Acteur stap terug.

Neem de tijd om stressmanagement toe te passen; ademhaling en mentale beeldvorming.

Geef de grens aan.

 

Bij een effectieve grens stopt acteur. Bij een ineffectieve grens reageert de acteur kort en gaat door met hetzelfde gedrag. Je krijgt een herkansing.

Zowel bij effectief als ineffectief gedrag gaat de acteur daarna door naar een andere cursist.

 

Na afloop met z’n allen inventariseren wat de (non) verbale aandachtspunten en houdingsaspecten zijn bij het geven van een expliciete begrenzing. 

 

 

 

 

Ronde 2.

 

Acteur stapt wederom op je af met non-verbaal gedrag. Hij blijft het gedrag nu aanhouden.

Pas stressmanagement toe en geef neutraal assertief en waarachtig de grens aan.

 

Bij effectieve grens accepteert de acteur de grens. Bij ineffectieve grens gaat de acteur door en krijg je een herkansing.

 

Effectief : acteur stopt en knik ja.

Ineffectief: acteur stopt en geeft time-out teken

 

 

Instructie acteur

Ronde 1.

 

Speelnaam afspreken

 

Random naar cursisten toe en met non-verbaal gedrag starten gedurende 5 seconden. 

Probeer zoveel mogelijk schuin voor of naast de cursist te gaan staan.

Grensoverschrijdend gedrag: op voet gaan staan, knipperen met vinger bij oor, wuiven voor gezicht, blazen in oor, kleding vast pakken, hand vasthouden en schudden.

Na 5 seconden terug stappen en cursist blijven aankijken.

 

Bij effectieve begrenzing ja knikken. 

Bij ineffectieve begrenzing eventueel kort verbaal reageren en nogmaals hetzelfde gedrag herhalen voor 5 seconden en terug stappen.

 

Effectieve grens: ja-knikken

Ineffectieve grens: time-out teken.

 

Naar andere cursist gaan.

 

Ronde 2.

 

Random naar cursist.

Gedrag aanhouden en bij effectieve grens accepteren en ja-knikken

Bij ineffectieve grens: doorgaan en herkansing geven.

Effectief: stoppen en ja knikken

Ineffectief: stoppen en time-out teken.

 

 

 

Didaktische aandachtspunten

Veiligheid benadrukken bij deze oefening en toestemming aan cursisten vragen of acteur in intieme ruimte mag komen. Time-out regel vertellen.

Nabespreking richten op ontlading en de aandachtspunten.

In hoeverre heeft stress en stressmanagement een rol gespeeld?

 

Aandachtspunten expliciete confrontatietechniek:

- Naam noemen

- Gedrag afwijzen: concrete gedrag, ik-vorm, stop/ophouden

Eventueel als ondersteuning: eigen gevoel en argumentatie

- Gewenste gedrag concreet benoemen.

 

Neutraal assertief en waarachtig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin situatie

Je kan deze oefening doen zonder dat de cursisten op de hoogte zijn van de aandachtspunten Confrontatietechniek

 

Kan ook als opfris oefening gedaan worden