Agressiematrix

Agressiematrix

Verbaal - Lage stress
Doelstelling

Cursisten kunnen:

- Ik-jullie-jij gericht gedrag onderscheiden

- Intensiteit van de emotie boos betekenis geven op schaal van 1-10 (ongenoegen-frustratie-boos-woede-razernij)

- Acceptabel-grensoverschrijdend gedrag betekenis geven

- Richting beslissen welke interventie van toepassing is

 

Stress factoren

Minimaal

Materiaal

Werkboek met agressiematrix

Instructie cursisten

Ronde 1.

Je ziet zo gedrag van de acteur gedurende korte tijd. Ga achter de stoel staan die voor jou van toepassing is, bepaal de mate van intensiteit

Geef toelichting op je keuze.

Ronde 2.

Ga achter de stoel staan die van toepassing is en bepaal of je het gedrag accepatabe/onacceptabel cq. grensoverschrijdend vind.

 

Instructie acteur

Laat m.b.t. de context van de cursisten kort ik-jullie-jij gericht gedrag zien met verschillende intenties ( ongenoegen-frustratie-boos- woede- razernij)

Didaktische aandachtspunten

Ronde 1.

Rijen met 3 stoelen.

Op ieder stoel een geeltje met ik-jullie-jij gedrag.

Verder 3 geeltjes met cijfer 1,5,en 8. Geeltje met 1 dicht bij de stoel, geeltje met 5 verder af en geeltje met 8 nog verder weg.

Laat de acteur kort ik-jullie of jij gedrag demonstreren met een variatie aan intentie. ( eventueel even aanspelen met slecht nieuws)

Geef cursisten de opdracht achter de stoel te gaan staan welke van toepassing is en hoever ze van de stoel af gaan staan.

Vraag cursisten naar hun motief. ( alles is goed!)

Focus op concreet gedrag! ( tekstinhoud-lichaamstaal/mimiek-stemgebruik)

Ronde 2

Idem 3 stoelen met ik-jullie-jij gedrag. Links van de rij een geeltje met acceptabel gedrag en rechts een geeltje met onacceptabel/grensoverschrijdend gedrag.

Laat de acteur kort ik-jullie of jij gedrag demonstreren met een variatie aan intentie. ( eventueel even aanspelen met slecht nieuws)

Laat de cursisten nu bepalen waar ze gaan staan.

Vraag cursisten naar hun motief. ( alles is goed!)

Focus op concreet gedrag! ( tekstinhoud-lichaamstaal/mimiek-stemgebruik)

 

 

 

Begin situatie

Kenis maken met agressiematrix: richting van tekstinhoud, intensiteit en betekenis geven aan gedrag.

Opfrissen van reeds aanwezige kennis.