Confrontatietechniek en stressmanagement toepassen bij jij-gericht verbaal agressief gedrag met acteur

Confrontatietechniek en stressmanagement toepassen bij jij-gericht verbaal agressief gedrag met acteur

Verbaal - Midden stress
Doelstelling

Cursist kan:

* Neutraal assertief en (non)verbaal congruent een expliciete grens stellen aan jij-gericht agressief gedrag

* Stressmanagement toepassen

Stress factoren

Acteur 1 op 1 

Jij-gericht agressief gedrag

Materiaal

Acteur en Hand-out

Instructie cursisten

Beginsituatie: bekend met jij-gericht agressief gedrag en de Confrontatie techniek 

 

Jullie zitten in halve cirkel. Acteur (speelnaam) Acteur wijst iemand aan en je gaat staan. Je krijgt 10 seconden jij-gericht agressief gedrag. Neem waar en niet direct reageren. Concentreer op ademhaling ( 5 tellen in, 5 tellen uit) en spierspanningsrelaxatie. 

Omschrijf in gedachten het gedrag en de wijze van begrenzen. ( mentale beeldvorming) Neem de tijd en dan interventie. 

 

Bij effectieve grens zal acteur OK zeggen. 

Bij ineffectieve grens zal de acteur hetzelfde  gedrag herhalen. Je krijgt een herkansing. 

Wederom tijd nemen, aandacht naar ademhaling ( 5 tellen in en 5 tellen uit), spierspanningsrelaxatieen mentale beeldvorming. 

Opnieuw interventie.

 

Bij effectieve interventie zegt acteur OK. 

Bij ineffectieve begrenzing draait de acteur zich

 om. Time out. 

 

Je krijgt de gelegenheid om te ontladen en betekenis te geven aan stressmanagement en de wijze van begrenzen. Acteur vertelt waarom effectief en/of mogelijk minder effectief gedrag. 

Bepaal of je nogmaals wilt oefenen bij minder effectief grenzen stellen.

Instructie acteur

Hoefijzer werkvorm, cursisten zitten. 

Jij staat in midden en wijst cursist aan. Cursist gaat staan. Afstand ruim 2 meter. 

Afwisselend jij-gericht agressief gedrag met lage-midden-hoge intensiteit vooraf bepalen. 

Kan ook zonder tekst, gebaren.

Simulatie zonder aanloop. Direct kort 10 seconden jij-gericht agressief gedrag gedrag laten zien en de cursist blijven aankijken. 

 

Effectief begrenzing belonen door OK te zeggen. Bij ineffectieve grens nogmaals hetzelfde gedrag herhalen. Wederom ineffectief: omdraaien.

 

Feedback gericht op mogelijk waarnemen van stressreacties, effectieve begrenzing en ineffectieve begrenzing. Verhouding 3:1

 

Didaktische aandachtspunten

Technisch trainen van de confrontatietechniek en toepassen van stressmanagement. 

 

Vooraf checken of er gedrag is wat niet gewenst is door de cursisten. 

 

Oefening op flip-over schrijven. Zowel de werkwijze als de interventie. 

 

Je kan de oefening ook doen zonder uitleg van de confrontatie techniek en vanuit de oefening de aandachtspunten op flip-over zetten. Let hierbij op zowel verbale aandachtspunten, non-verbale aandachtspunten en neutrale assertiviteit.

 

Je kan een spel en stress element toepassen: bij juiste interventie zegt acteur OK en mag cursist gaan zitten. Bij ineffectieve interventie zegt acteur NIET OK en blijft cursist staan. Acteur gaat met andere cursist verder. Uiteindelijk moet eenieder zitten.

 

Begin situatie