Alerte Houding MS

Alerte Houding MS

Verbaal - Lage stress
Doelstelling

Cursisten nemen signalen van dreiging/gevaar waar, herkennen deze signalen en anticiperen hierop door een alerte houding aan te nemen.

Stress factoren

Cursisten leren de alerte houding en afstand nemen adequaat in te zetten naarmate de dreiging stijgt.

Op stressniveau stijgt de spanning doorat cursist random benaderd worden, dus niet weten wanneer ze aan de beurt komen. Ook zal de stress stijgen door de mededeling wanneer de interventie onvoldoende is de oefening doorgaat.

Materiaal

Geen.

Instructie cursisten

Cursist staan in een ontspannen houding. Er is immers geen gevaar. Trainer/acteur. vertelt dat hij bepaald gedrag gaat acteren. (Gedrag om lage stress op te roepen, boos kijken, mopperen e.d.) cursist krijgen de opdracht hierop te anticiperen d.m.v. alerte houding, afstand nemen en begrenzen. Trainer vertelt wanneer de interventies welke de cursist inzetten voldoende zijn de dreiging/gevaar stopt. Wanneer ze onvoldoende zijn gaat het door. Cursist worden random benadert. Een aantal cursist wordt geconfronteerd een aantal niet.

Instructie acteur
Beginsituatie

Deze oefening volgt nadat de cursist geleerd hebben om stevig te staan en een alerte houding aan te nemen. Ze weten afstand te houden van de agressor weten hoe deze te stoppen.

Didaktische aandachtspunten
Begin situatie

Deze oefening volgt nadat de Cursisten geleerd hebben om stevig te staan en een alerte houding aan te nemen. Ze weten afstand te houden van de agressor weten hoe deze te stoppen.