De Lijn: hanteren van emotioneel en agressief gedrag

De Lijn: hanteren van emotioneel en agressief gedrag

Verbaal - Lage stress
Doelstelling

Cursist kan:

  • Interventies toepassen bij emotioneel en agressief gedrag
  • Kan effect interventie direct beoordelen
  • Reflecteren op eigen interventie
Stress factoren

Acteur

Materiaal

2 bekertjes o.i.d.

Hand-out

Instructie cursisten

Geef voorbeeld uit praktijk van slecht nieuws waarop met boosheid en agressie kan worden gereageerd.

Acteur staat in het midden tussen 2 bekertjes. Hij is boos/agressief na mededeling slecht nieuws. Jullie zitten in een kring. Nr.1 geeft het slechte nieuws en mag vervolgens 1 interventie toepassen. Acteur  stapt of naar voren ( effectieve interventie) of naar achteren ( minder effectieve interventie) Nr.2 geeft interventie etc. Gaan het rondje langs, eventueel een 2e ronde.

Doel is om met elkaar de acteur richting voorste bekertje te krijgen. Boosheid en agressie zijn vermindert en er is sprake van acceptabel gedrag.

Instructie acteur

Bedenk motief  bij slecht nieuws, achterliggende emotie en behoefte.

Stap na iedere interventie of vooruit of achteruit

Didaktische aandachtspunten

Differentiatie kan zijn : alleen ik-jullie gericht gedrag

Of ook jij gericht gedrag.

Evaluatie: kort aan cursisten; hoe was dit om te doen?

Aan acteur: effectieve interventies? Minder effectieve interventies?

Interventies koppelen aan theorie

Eventueel een 2e ronde

Begin situatie

Kan zowel bij beginnende en gevorderde groepen worden toegepast , afhankelijk van doel werkvorm