USB+ met acteur

USB+ met acteur

Verbaal - Midden stress
Doelstelling

Cursisten waarborgen bij client contact een strategische afstand middels USB vaardigheden en kunnen tegelijk verbale interventies toepassen bij jullie en jij gericht verbaal agressief gedrag.

Stress factoren

Acteur interactie met nabijheid en verbaal jullie-jij gericht agressief gedrag met afwisselende intensiteit.

Materiaal
Instructie cursisten

Deze oefening met acteur bouwt zich op aan de hand van de USB techniek. De trainer vraagt telkens 3 a 4 deelnemers op een rij te gaan staan. De acteur staat tegenover hen op een afstand van ongeveer 4 a 5 meter. Bij elke cursist zal de acteur eerst neutraal toelopen, waarbij de cursist 'stop' mag zeggen bij een comfortabele afstand. Vervolgens loopt de acteur, om beurten en willekeurig, op een van de cursisten af met:

  1. Ongemakkelijke nabijheid (hand geven en hand vast houden, tijdens een praatje de hand op de schouder leggen, enthousiast dichtbij staan etc.) >> wissel met de volgende groep van 3 a 4 cursisten>>
  2. Nabijheid bij jullie gericht verbaal agressief gedrag >> wissel met de volgende groep van 3 a 4 cursisten>>
  3. Nabijheid met jij-gericht verbaal agressief gedrag

Opdracht voor de cursisten is om de USB interventie te combineren met:

  1. Gewenste afstand scheppen door respectvolle bejegening
  2. De buigtechniek
  3. De confrontatietechniek
Instructie acteur

- Acteur sluit aan bij instructies trainer.

- Stem het volume af op de leerbehoefte van de cursisten.

- Zorg voor opbouw in de oefening, van ongemakkelijk naar dreigend.

Didaktische aandachtspunten

- Vertel elke keer goed welk gedrag de acteur zal inzetten en welke interventie daarbij hoort. Dan weet de acteur wat van hem wordt verwacht en dan kan de cursist zich alvast voorbereiden (mentale beeldvorming).

- Cursisten hebben niet met elk gedrag kunnen oefenen gezien de opbouw en wisseling van opstelling. Wie wil nog oefenen met iets waar hij nog niet mee heeft geoefend?

Begin situatie