Weigeren van een verzoek met acteur

Weigeren van een verzoek met acteur

Verbaal - Midden stress
Doelstelling

Cursist kan in  het kader van preventie spanningsopbouw en boosheid bij het weigeren van een verzoek herkennen en beinvloeden.

Kan aandachtspunten bij het weigeren van een verzoek toepassen

Stress factoren

Trainingsacteur

Materiaal

Aandachtspunten bij weigeren van een verzoek

Instructie cursisten

Geef 3-4 voorbeelden uit de praktijk waarbij je een verzoek moest weigeren.

Jullie staan in hoefijzer werkvorm. 

Een zelfde verzoek kan meerdere keren gesteld worden door acteur.

Acteur stelt neutraal een vraag/verzoek.

Korte interactie: leren van elkaar

Directe feedback van acteur. Een effectieve interventie en een mogelijk minder effectieve interventie.

Tempo op oefening

 

Instructie acteur

Bedenk bij ieder verzoek een belang.

Stel neutraal het verzoek.

Bij effectieve interventies belonen.

Bij minder effectieve interventie oproepgedrag inzetten. Bij herhaling minder effectieve interventie boos worden en uitstappen.

Direct kort feedback. 1 effectieve en 1 minder effectieve interventie

Didaktische aandachtspunten

Bij cursisten praktijkvoorbeelden inventariseren.

Doeners leerstijl, op basis van feedback acteur de aandachtspunten op flipover zetten.

Denkers-beslissers leerstijl, aandachtspunten van te voren laten lezen en toelichten. Vervolgens oefenen.

Hou het tempo erin. Leren van elkaar.

Geen feedback van cursisten na oefenen met acteur. Dit aan het eind van de oefening met groep.

 

 

 

Begin situatie