Neutraal Assertieve Houding

Neutraal Assertieve Houding

Verbaal - Lage stress
Doelstelling

Cursisten zijn in staat om bewust een neutraal assertieve houding in te zetten.

Stress factoren

Cursisten oefenen met elkaar en levert naast wat ongemak ook vaak plezier op.

Materiaal
Instructie cursisten

- Je oefent met je buurman of buurvrouw.

- De situatie is dat je op het terras zit. Je gaat naar de wc en als je terugkomt zit een ander op jouw stoel.

- Je maakt achtereenvolgens op drie manieren duidelijk dat jij daar weer wilt zitten: 1. Agressief 2. Verlegen 3. Neutraal assertief.

- Zet ze alle drie even kort in. Daarna krijg je feedback van de ander wat de verschillende manieren opriepen en wat het bij de derde nou neutraal assertief maakte.

- Daarna wissel je.

Instructie acteur

Nvt.

Didaktische aandachtspunten

- Introduceer de oefening luchtig (met wat humor) om een energizend effect te genereren. De oefening past goed na de theorie over agressie, primaire reacties en houdingsaspecten.

- Zie er ondanks het luchtige karakter wel op toe dat cursisten zich zoveel mogelijk aan de opdracht houden.

- Vragen bij nabespreking: Welke manier lag je het meest? Wat is het essentiele verschil tussen de drie benaderingen?

Begin situatie