Confrontatietechniek toepassen bij jij-gericht agressief gedrag zonder acteur

Confrontatietechniek toepassen bij jij-gericht agressief gedrag zonder acteur

Verbaal - Lage stress
Doelstelling

Cursisten zijn in staat om jij gericht agressief gedrag te begrenzen en kunnen zo nodig een consequentie schetsen.

Stress factoren

Cursisten oefenen met elkaar en tegelijk, dus zonder acteur of spotlight effect.

Materiaal

Hand-out

Instructie cursisten

- Cursisten zitten in twee rijen tegenover elkaar met maximaal 50 centimeter tussenruimte.

- De ene rij heeft de pijn(professionele)rol en de andere de tegen(client)rol.

- De tegenrol kiest jij gericht agressief gedrag uit de hand out en richt dat op de pijnrol. Haal je inspriratie ook uit je praktijk en de clienten die je kent.

De pijnrol heeft de opdracht het gedrag methodisch te begrenzen door inzet van een confrontatietechniek.

- Vervolgens krijgt de pijnrol feedback van de tegenrol. Daarna draait de tegenrolrij een stoel met de klok mee.

- Opnieuw richt de tegenrol jij-gericht agressief gedrag op de pijnrol die begrenst. Na de feedback draait de tegenrolrij verder.

- Draai door tot dezelfde gezichten tegenover elkaar zitten. Halverwege geeft trainer de instructie dat de tegenrol zich niet laat begrenzen. De pijnrol zal nu ook een consequentie moeten schetsen.

- Wissel vervolgens van tegenrol en pijnrol. 

Instructie acteur

nvt.

Didaktische aandachtspunten

- Bewaak het time management. Houdt rondes kort en krachtig.

- Observeer goed en spring in waar nodig.

- Geef aan wanneer het tijd is om feedback te geven en wanneer gedraaid moet worden.

- Zet bij een oneven aantal cursisten een cursist op indraaipositie aan het heeft. Geef deze cursist een coachende rol voor de pijnrol naast hem/haar.

 

Begin situatie