Buigtechniek toepassen bij ik-jullie gericht verbaal agressief gedrag met acteur

Buigtechniek toepassen bij ik-jullie gericht verbaal agressief gedrag met acteur

Verbaal - Lage stress
Doelstelling

Cursist kan:

- Ik-jullie gericht verbaal agressief gedrag en mate/intensiteit van boosheid benoemen

- impact beschrijven

- neutraal assertief de Buitechniek toepassen

 

Stress factoren

Acteur

Materiaal

Hand-out

Instructie cursisten

Cursisten zitten in halve cirkel.

Leren van en met elkaar!

 

Er komen 2 ronden aan.

1e ronde.

Straks komt acteur (speelnaam)binnen en laat gedurende 10 seconden gedrag zien. Observeer het gedrag en beschrijf de soort agressie, de uitingsvorm van de agressie in ABCD gedrag, de mate van boosheid en de impact die het gedrag op je heeft.

Beschrijf zo concreet mogelijk hoe je in het kader van de-escalatie met dit gedrag zou omgaan.

 

2e ronde.

Acteur komt met zelfde gedrag binnen en 1 voor 1 gaan jullie het gedrag beïnvloeden.

Je gaat staan en mag maximaal 2 interventies toepassen. Weer gaan zitten en volgende gaat staan. Met z’n allen verantwoordelijk voor de de-escalatie.

Wie begint?

 

Na afloop effect van de interventies bespreken en (non) verbale aandachtspunten Buigtechniek formuleren.

 

Instructie acteur

Vanuit werkcontext van de deelnemers situatie bedenken waarmee je met ik-jullie gericht verbaal agressief gedrag en frustratie/boos als emotie binnen komt vallen.

 

1e ronde.

Gedurende 10-15 seconden dit gedrag laten zien en weer weg lopen.

 

2e ronde.

 

Zelfde gedrag starten en reageren met gedrag op interventies. Na afloop de effectieve en minder effectieve gedragingen benoemen.

Didaktische aandachtspunten

Deze oefening kan goed bij een basistraining. Laagdrempelig.

 

De aandachtspunten worden door reflectie en experiment geformuleerd.

 

Je kan ook van te voren de Buigtechniek bespreken.

 

Goed afspreken wie als eerste een interventie start.

 

Begin situatie