Combinatie van weigeren verzoek - buigtechniek - confrontatietechniek met acteur

Combinatie van weigeren verzoek - buigtechniek - confrontatietechniek met acteur

Verbaal - Midden stress
Doelstelling

Cursisten kunnen methodisch: 1. een verzoek weigeren 2. de buigtechniek inzetten bij ik-jullie gericht verbaal agressief gedrag en 3. Jij-gericht verbaal agressief gedrag begrenzen met de confrontatietechniek.

Stress factoren

Interactie met trainingsacteur en het onverwachte element in de oefening.

Materiaal
Instructie cursisten

- Cursisten wandelen kris kras door de ruimte en mogen een praatje maken met elkaar.

- De acteur wandelt ook rond en zal cursisten willekeurig benaderen met een verzoek en hierop reageren met ik-jullie of jij gericht verbaal agressief gedrag.

- Cursisten hebben de opdracht om methodisch te reageren met het weigeren van het verzoek, de buigtechniek of de confrontatietechniek.

- Op het moment dat de acteur zich tot een cursist richt, staan de andere cursisten stil en observeren zij wat zich afspreelt.

- De pijnrol krijgt kort feedback en iedereen wandelt weer verder.

Instructie acteur

- Acteur benadert cursisten met verzoek en reageert met ik-jullie of jij gericht verbaal agressief gedrag.

- Stem volume acteur voorafgaand aan de oefening af met de cursisten.

Didaktische aandachtspunten

- Oefening past als finale aan het eind van een basistraining verbaal.

- Geef als spanningsregulatieoefening mee dat de cursisten tijdens het wandelen bewust de ademhaling reguleren.

- Laat cursisten voorafgaand aan de oefening eventueel een ademhalingsoefening doen met behulp van de innerbalance

Begin situatie

Cursisten zijn bekend met het weigeren van een verzoek, de buigtechniek en de confronatietechniek.