Preventie: weigeren van een verzoek

Preventie: weigeren van een verzoek

Verbaal - Lage stress
Doelstelling

Cursist kan anticiperen op boosheid bij het moeten weigeren van een verzoek en kan hier neutraal assertief en met alerte houding op reageren

Stress factoren

Acteur op ruime afstand ( 2 meter)

Materiaal

Hand-out:

Checklist weigeren van een verzoek.

Alerte houdingen

Instructie cursisten

Voorbereiding.

Inventariseer 3 verzoeken uit de praktijk die geweigerd moeten worden. Wat zou een reden kunnen zijn dat de ander reageert met boosheid? (motief)

Neem de checklist en alerte houding door.

Uitvoering: (LEREN VAN ELKAAR)

Jullie staan in hoefijzer en worden random door acteur met verzoek benaderd.

Pas aandachtspunten alerte houdingen en weigeren van een verzoek toe.

Acteur start met vraag zonder emotionele lading en staat op 2 meter afstand

Je krijgt kort feedback.

 

 

Instructie acteur

M.b.t. de 3 motieven: welke onderliggende emotie, waarde of behoefte speelt een rol? Afstemmen met trainer.

Hoefijzer werkvorm en 2 meter afstand van cursist

Speelnaam

Random cursist met verzoek benaderen.

Start verzoek zonder emotionele lading. Reageer bij nee met lage intensiteit boos ik/jullie gericht. ( zelfbeklag/licht verwijt))

Feedback op 1 effectieve en 1 minder effectieve interventie per cursist

 

 

 

Didaktische aandachtspunten

Met acteur motief verdiepen( Onder de ijsberg; Waarde /norm , emotie, behoefte))

De vaart erin houden.

Na 3 simulaties koppeling maken met aandachtspunten alerte houdingen en weigeren van verzoek (theorie)

Theorie zichtbaar op flipover.

 

 

 

Begin situatie

Hoefijzer