Buigtechniek toepassen zonder acteur

Buigtechniek toepassen zonder acteur

Verbaal - Lage stress
Doelstelling

Deelnemers kunnen:

*LSD vaardigheden toepassen

* Ja- vangen

 

Stress factoren

Zonder acteur en niet in de spotlights. Alle cursisten zijn actief met een lage drempel om (een deel van) de buigtechniek te oefenen.

Materiaal
Instructie cursisten

- Maak tweetallen

- Eerste cursist nodigt de ander met LSD vaardigheden uit om te vertellen over een situatie die hem dwars zit (of dwars heeft gezeten).

- Vang 'jaatjes' op waarneembaar gedrag en op inleving.

- Wissel daarna zodat beide aan bod komen.

Instructie acteur
Didaktische aandachtspunten

- Begeleid de oefening door bij te sturen wanneer cursisten elkaar slechts gesloten vragen stellen die niet het effect hebben van een 'jaatje' vangen.

- Deze oefening kan ook met drietallen. Een cursist komt dan in de rol van observant, souffleur en klankbord voor de pijnrol.

Begin situatie

Cursisten zijn op de hoogte van LSD vaardigheden.

Luisteren- Samenvatten - Doorvragen