Stoptechniek toepassen bij (non)verbaal dreigend agressief gedrag met acteur

Stoptechniek toepassen bij (non)verbaal dreigend agressief gedrag met acteur

Verbaal - Hoge stress
Doelstelling

Cursisten kunnen de stop techniek inzetten bij (non)verbaal dreigend agressief gedrag.

Stress factoren

Acteur met dreigend (non)verbaal agressief gedrag en te dicht bij komen.

Materiaal
Instructie cursisten

3 a 4 cursiten staan naast elkaar. Acteur staat er tegenover op een afstand van 4 a 5 meter.

Acteur loopt willekeurig op een cursist af en dreigt met fysiek geweld.

Cursist zet een effectieve stop techniek in.

Na korte feedback gaat de acteur terug naar start positie voor de volgende cursist.

Instructie acteur

Dreig met geweld.

Loop niet te snel op cursist af.

Tik cursist af op de hand als stop techniek niet effectief is.

Geef feedback op neutraal assertieve houding en op technische uitvoering.

Didaktische aandachtspunten

Stoptechniek is vooraf bekend en geoefend.

Geef duidelijke instructie dat het niet de bedoeling is elkaar aan te raken. De acteur zal de cursist slechts 'aftikken' op de hand als de stop techniek niet effectief is.