Geweldsignalen, Alertehouding en Tactisch handelen

Geweldsignalen, Alertehouding en Tactisch handelen

Fysiek - Midden stress
Titel werkvorm
Doelstelling van de werkvorm
Stress factoren
Materiaal benodigdheden
Beginsituatie en instructie aan cursisten
Instructie aan acteur
Didactische aandachtspunten
Opname