Toepasbaarheid van de basisgreep LS

Toepasbaarheid van de basisgreep LS

Fysiek - Lage stress
Doelstelling

Cursisten laten ervaren wanneer de basisgreep toepasbaar is en wanneer niet meer. Tevens cursisten laten ervaren hoe snel ze in de stress geraken en overgaan op vechten.

Stress factoren

Zichtbaar maken dat de basisgreep alleen toegepast kan worden wanneer de patiënt meewerkt.

 

Op stressniveau zichtbaar maken hoe weinig er voor nodig is dat cursisten overgaan tot vechten.

Materiaal

Geen

Instructie cursisten

Nadat de basisgreep is uitgelegd en cursisten deze beheersen worden twee cursisten gevraagd om de basisgreep aan te leggen bij de instructeur/acteur.

 

1e vorm: de instr. staat stil met de armen naast het lichaam en is volledig in de samenwerking.

 

Hierna worden dezelfde deelnemers nog eens gevraagd hetzelfde te doen.

 

2e vorm: deze keer zegt de Instr. op het moment dat de cursisten hem vast willen pakken dat hij er geen zin in heeft hij trek rustig de armen weg zodat de cursisten hem niet kunnen vastpakken. Instr. blijft rustig en zegt alleen er geen zin in te hebben en voorkomt op een kalme manier dat hij vastgepakt wordt.

 

3e vorm: maak twee of drietallen waarbij één cursist de patiënt speelt. Laat cursisten beide vormen oefenen.

Instructie acteur
Didaktische aandachtspunten

Na 1e vorm: vraag hoe het komt dat het aanleggen van de basisgreep zo goed ging.

Na 2e vorm: vraag hoe het komt dat het nu niet ging.

Na 3e vorm: vraag bij wie het op vechten is uitgelopen. En vermeld dat we dit moeten voorkomen omdat we op dat punt naar een andere methode overschakelen.

Dat cursisten niet te fanatiek worden tijdens het oefenen met elkaar.

 

Begin situatie

Cursisten beheersen de basisgreep.