Onderzoek naar het nut van de alerte houding

Onderzoek naar het nut van de alerte houding

Fysiek - Lage stress
Doelstelling

Cursisten laten onderzoeken en ervaren wat het verschil is tussen het aannemen van een alerte houding of een in-alerte houding.

Stress factoren

Cursisten bewust maken van het feit dat veranderen van lichaamshouding van een passieve naar een actieve (alerte houding) dit invloed heeft op de reactiesnelheid en hiermee het verschil gemaakt wordt tussen bij de keel gepakt worden of niet.

Materiaal

Geen

Instructie cursisten

Een Cursist wordt gevraagd om te assisteren. Cursist wordt gevraagd met beide voeten op schouderbreedte naast elkaar en de armen naast het lichaam hangend te gaan staan. Instr. gaat in dezelfde houding tegenover de Cursist staan op iets minder dan armlengte afstand. Instr. vertelt dat hij op een onverwacht moment de cursist naar de keel zal grijpen, en doet dit even rustig voor. Cursist zal op het moment dat hij wordt aangevallen trachten deze actie af te weren. Vervolgens staan cursist en Instr. een aantal tellen stil tegenover elkaar. Op een onverwacht moment grijpt de instr. de cursist naar de keel. Het zal blijken dat cursist te laat is in zijn reactie om zich te verweren.

Instr. vertelt dat dit logisch is omdat de actie altijd sneller is dan de reactie. Dit komt natuurlijk omdat er eerst een actie plaats moet vinden alvorens je kunt reageren. Maar kunnen we actie en reactiesnelheid beïnvloeden?

Door de alerte houding aan te nemen beïnvloeden we niet alleen de actie maar ook de reactie. M.b.t.de actie wordt het de aanvaller lastiger gemaakt om zijn actie uit te voeren. M.b.t. de reactie wordt er een mindset gecreëerd waardoor ook het brein geactiveerd wordt om sneller te reageren.

We doen deze oefening nog eens, nu staat de cursist in de alerte houding met handen en benen. Instr. valt wederom op een onverwacht moment aan. Nu zal cursist in staat zijn om de aanval te pareren.

 

Vervolgens wordt de groep in tweetallen verdeelden gaan DN met elkaar het verschil ervaren tussen de twee vormen.

Instructie acteur
Didaktische aandachtspunten

Laat cursisten spontaan reageren over hun bevindingen en bekrachtig het nut van alert zijn zeker wanneer de situatie daar om vraagt.

Instrueer de cursist welke assisteert duidelijk wat er gaat gebeuren. Wanneer cursisten in tweetallen gaan oefenen dat het wel fairplay moet zijn en geen gemene schijnbewegingen worden uitgehaald.

Begin situatie

Cursisten hebben uitleg gehad over de alerte houding S.P.E.A.R. (Spontaneous Protection Enabeling Accelerated Response) en hier al wat mee geoefend