Blauwdruk van de werkelijkheid

Blauwdruk van de werkelijkheid

Fysiek - Hoge stress
Doelstelling

Cursisten laten ervaren hoe de route van een slag naar het hoofd is en de presignalen zijn van een aanval, een blauwdruk van de werkelijkheid.

Doel doormiddel van deze blauwdruk de intuitie laden met een bewuste ervaring.

Verhogen van een versnelde reactie.

Bewust worden van stressmanagement voor, tijdens en na de oefening.

Ervaren hoe snel je van flinch naar tactich handelen kan komen.

Subdoel: ervaren in hoeverre interne dilemma's je beperken in je handelen.  

Stress factoren

Mentale angst voor pijn en fysieke pijn veroorzaken stress.

Hoe groter de angst hoe sneller de reactie/flinch

Materiaal

Geen

Instructie cursisten
 • Geef aan wat het doel is;
 • Geef aan dat je altijd aan kan geven dat je niet wilt deelnemen;
 • Geef aan dat de pre-signalen en swing realisties moet zijn;
 • Geef aan dat je de beweging af maakt (door swingt);
 • Geef aan dat het gedoceerd met zijn:
Instructie acteur

Niet van toepassing

Didaktiche aandachtspunten

Nadat de alertehouding is besproken en getraind demonstreer je het bij een cursist bij wie je inschat dat dat kan.

Daarna laat je dit ook doen bij jezelf.

Evaluatie:

 • Alles veilig?
 • Viel het mee/tegen
 • Hoe heb je het ervaren?
 • Wat voelde je fysiologisch?
 • Wat dacht je?
 • Welke copingsmechanisme heb je ingezet
 • Welke reactie heb je bij jezelf ontdekt?

 

Begin situatie

Cusisten weten hoe het Menselijk verdediging systeem werkt. Weten hoe aanvalgedrag eruitziet (zie: filmpje gedetineerde en penitiaire medewerker)

Opname