Alerte houding HS

Alerte houding HS

Fysiek - Hoge stress
Doelstelling

Cursistennemen signalen van dreiging/gevaar waar, herkennen deze signalen en anticiperen hierop door een alerte houding aan te nemen ook wanneer de situatie dreigt te escaleren.

Stress factoren

Cursisten leren de alerte houding en afstand nemen adequaat in te zetten naarmate de dreiging stijgt.

Op stressniveau stijgt de spanning doordat cursisten random benaderd worden, dus niet weten wanneer ze aan de beurt komen. Ook zal de stress stijgen door de mededeling wanneer de interventie onvoldoende is de oefening doorgaat. Het stressniveau zal extra toenemen bij het zien van de bokshandschoenen en wanneer cursisten zien dat er ook echte tikken uitgedeeld worden. Stress stijgt vooraf bij de gedachten van een evt. pijnprikkel die kan komen.

Materiaal

Bokshandschoenen.

Instructie cursisten

Cursisten staan in een ontspannen houding. Er is immers geen gevaar. Instr/actr. vertelt dat hij bepaald gedrag gaat acteren. (Gedrag om hoge stress op te roepen, boos kijken, dreigen, schelden, e.d.) Cursisten krijgen de opdracht hierop te anticiperen d.m.v. alerte houding, afstand nemen en begrenzen. Instr. vertelt wanneer de interventies welke de cursisten inzetten voldoende zijn de dreiging/gevaar stopt. Wanneer ze onvoldoende zijn gaat het door en wanneer de interventie onvoldoende blijft zal de cursist een klap krijgen.  Op dit moment trekt de Instr. de bokshandschoenen aan. Alle cursisten worden random benadert en zullen de confrontatie ondergaan. Nu zal de Instr. wel een echte lichte tik uitdelen als hij de kans krijgt.

Cursisten krijgen nadrukkelijk de instructie dat zij alleen maar gebruik mogen maken van de geleerde interventies.

Instructie acteur
Didaktische aandachtspunten

Vraag aan Cursisten wat ze zagen aan concreet gedrag, en wat ze daarbij voelde.

Houdt rekening met het individuele niveau van de cursisten. Oefening moet wel meerwaarde hebben. Houdt rekening dat cursisten ook onverwachte dingen kunnen doen.

Begin situatie

Deze oefening volgt na de oefening Alerte houding LS.

Of bij gevorderde groepen.