Observeren van ik-jullie-jij agressief gedrag met acteur en trainer

Observeren van ik-jullie-jij agressief gedrag met acteur en trainer

Visueel - Lage stress
Doelstelling

Cursisten herkennen gerichtheid en intensiteit van agressief gedrag

Stress factoren

Interactie vindt plaats tussen acteur en trainer. Cursisten hoeven alleen te observeren en te benoemen wat ze waarnemen.

Materiaal

Hand-out

Instructie cursisten

Werknaam: De Kijkbuis

- Neem je hand-out .

- We gaan nu kijken naar boosheid, agressie en geweld, maw hoe herkennen we waarneembaar gedrag.

- De acteur laat zo gedrag zien. Aan jullie om te observeren en naderhand de vraag te beantwoorden; wat neem je waar?

- Cursisten zitten in een hoefijzer.

- Je wordt in deze oefening geconfronteerd met boosheid of agressie.

- De acteur zal zo agressief gedrag laten zien met een mate van intensiteit.Je hoeft alleen te ervaren en te observeren. Dus je hoeft niet te reageren op de acteur.

- De acteur zal het gedrag kort inzetten en dan stoppen. 

- Daarna vraagt de trainer wat je hebt waargenomen en wat bij je opkomt als reactie.

Instructie acteur

- We gaan stap voor stap door het agressieve gedrag.

- Trainer wijst gedrag aan in reader en speelt de acteur aan.

- Acteur richt vervolgens het aangewezen gedrag op de trainer.

Didaktische aandachtspunten

- Wijs voor de acteur ook combinaties van gedrag aan, bv.zelfde gedrag met verschillende intensiteit.

- Laat acteur bij fysiek gedrag trainer vastpakken, duwen of tegen een stoel schoppen.

- Bij vraag naar cursisten 'wat neem je waar?' Onderscheid subjectief en objectief. 

 

Begin situatie