Observeren van foutieve interventies bij verbaal agressief gedrag met acteur en trainer

Observeren van foutieve interventies bij verbaal agressief gedrag met acteur en trainer

Visueel - Lage stress
Doelstelling

Cursisten herkennen niet-effectieve interventies bij verbaal agressief gedrag.

 

Stress factoren

Cursisten observeren de interactie tussen trainer en acteur.

Materiaal

Hand-out

Instructie cursisten

- Cursisten zitten in hoefijzer.

- Acteur richt ik-jullie-jij gericht verbaal agressief gedrag op trainer en de trainer zal erop reageren.

- Observeer de interactie en kijk wat je kunt zeggen over de interventie van de trainer.

Instructie acteur

- Stap voor stap ik-jullie-jij gericht verbaal agressief gedrag met afwisselende intensiteit van de emotie boos.

- Trainer speelt aan en acteur zet gedrag in. Trainer reageert hierop met een niet effectieve interventie.

- Gedrag acteur escaleert of houdt aan.

Mogelijke foutieve interventies trainer:

Wijzen op regels, discussie aangaan, bagatelliseren, zelf boos worden etc.

Sub assertief, over inhoud blijven praten, stil vallen etc.

Vechtstand, opstaan, haantjes gedrag, terug dreigen etc.

Didaktische aandachtspunten

Zoom ook nog even in op gedrag van acteur met de vraag wat er wel nodig was geweest om dat gedrag te hanteren.

 

Begin situatie