OOB bij Veilig Huisbezoek met VR

OOB bij Veilig Huisbezoek met VR

Visueel - Lage stress
Doelstelling

Cursisten doorlopen de methodische stappen observeren, orienteren en beslissen alvorens zij acteren.

Stress factoren

Observeren van virtual reality.

Materiaal

Virtual Reality gear, opdracht formulieren en pennen.

Instructie cursisten

- Geef instructie VR gebruik

- We gaan 3 scenario's bekijken waarbij we de methodische stappen observeren, orienteren en beslissen doorlopen.

- Vorm subgroepen van 2 a 3 deelnemers.

- Bekijk het scenario gedurende de aangegeven tijd. Geef de VR door aan je collega en vul het opdrachtformulier in. Als alle subgroepleden zijn geweest en het formulier hebben ingevuld, bespreek het dan met elkaar.

- Daarna plenair bespreken.

- Begin bij scenario 1.

Instructie acteur
Didaktische aandachtspunten

- Licht bij de VR instructie ook toe dat duizeligheid kan ontstaan. Het beste is dan de VR gear af te zetten, te gaan zitten en de ademhaling te reguleren.

Begin situatie