Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Persoonlijke veiligheidstechnieken (PVT)

Deze training persoonlijk veiligheid (verweer) technieken (PVT) is gebaseerd op de grondbeginselen van het Menselijk verdedigingssysteem (MVS), dit is momenteel veruit het meest praktische en realistische verweersysteem. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag, dat gerelateerd is aan geweldsescalaties, angst en agressie.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van MVS  is de invloed van plotselinge stress in de vorm van angst of schrik wat het wegvallen van de fijne motoriek tot gevolg heeft. In het meest ongunstige geval kan er alleen nog maar reflexmatig gedrag plaatsvinden, waarop de technieken zijn gebaseerd.

Tijdens de training worden de veranderingen in het menselijk gedrag uitvoerig geanalyseerd aan de hand van videobeelden van onder andere echte geweldsescalaties. De hieruit verkregen inzichten worden passend geïntegreerd in de fysieke uitvoering.

Resultaat

  • Dreigend (fysiek) gevaar eerder herkennen
  • Pro-actief handelen
  • Kunnen verweren van fysieke aanval onder grote fysieke stress
  • Strategisch kunnen verplaatsen
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Persoonlijke veiligheid 2 dagdelen met een tussentijd van een week € 1.450,00 per groep Maximaal 12
Workshop Persoonlijke veiligheid 1 dag deel € 725,00 per groep Maximaal 12