Publieke taak

Beheers technieken om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Omgaan met verwarde personen

Omgaan met verwarde personen

Mensen kunnen om verschillende redenen verward overkomen. Dit kan door een psychiatrische aandoening of door drugs-/alcohol misbruik. Het herkennen van de verschillen is dan ook van cruciaal belang in het aanspreken van verwarde personen om escalatie tegen te gaan.

Resultaat

  • Herkennen symptomen en kenmerken van veel voorkomende psychiatrische aandoeningen
  • Herkennen symptomen en kenmerken van veel gebruikte drugs
  • Juiste interventies plegen bij de verschillende oorzaken
Soort training Duur Investering Aantal deelnemers
Basistraining 1 dag € 1.555,00 per groep, inclusief acteur Maximaal 12