Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Handelen bij acute geweldssituaties

‘Het bewust worden en het gebruiken van je instincten

om jezelf te beschermen is voor veel mensen een eyeopener.’

 

Stel voor, je bent hulpverlener. Je loopt op een afdeling mee maar bent niet getraind. We geloven niet dat een verpleegkundige het vak kiest om iemand onnodig pijn te doen. Echter, als je verplegers of begeleiders geen tools geeft, gaan ze zomaar handelen. Bij de fysieke trainingen vragen we eerst. Wat kun je nog trainen?  

 

Medewerkers die vanuit hun beroep in aanraking komen met agressieve en/ of gewelddadige mensen, maken soms acute geweldsituaties mee; op de afdeling, in de wachtkamer of de behandelkamer. Ze zijn onderdeel van de dagelijkse praktijk. Fysieke agressie kan zich op meerdere manieren uiten. Het kan uit onvermogen voortkomen. Hoe vaak ben je niet met dingen gaan gooien als iets niet lukt? Dat kan soms de enige manier om je stress te reguleren. In de ouderenzorg zou het angst kunnen zijn: ‘Laat me niet alleen, ik wil dat je bij me blijft.' Fysieke agressie kan dan fungeren als een test die voortkomt uit een behoefte aan veiligheid.

 

Om acute geweldsituaties te hanteren zijn persoonlijke veiligheidsvaardigheden en goed teamwork cruciaal. Met deze training worden zorgverleners voorbereid op deze situaties met speciaal ontwikkelde technieken; veilig voor cliënt en hulpverlener.

Resultaat

  • De deelnemer is in staat om verbaal grenzen te stellen
  • Het alarmprotocol en de bijbehorende procedure is bekend
  • De deelnemer is bekend met de richtlijnen: vorderen bij lokaalvredebreuk, samenwerken met politie en het doen van aangifte
  • Zijn de deelnemers in staat om zichzelf tegen fysiek geweld te verdedigen
  • De deelnemers zijn in staat om een cliënt, die een acute geweldssituatie veroorzaakt, met drie collega's (m/v) zo nodig onder controle te houden in afwachting van de politie
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Handelen bij acute geweldssituaties 1 dag € 1.275,00 maximaal 12
Workshop Handelen bij acute geweldssituaties 1 dagdeel € 725,00 maximaal 10

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.