Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Handelen bij acute geweldssituaties

Medewerkers die vanuit hun beroep in aanraking komen met agressieve en/ of gewelddadige mensen, maken soms acute geweldsituaties mee; op de afdeling, in de wachtkamer of de behandelkamer. Ze zijn onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Om acute geweldsituaties te hanteren zijn persoonlijke veiligheidsvaardigheden en goed teamwork cruciaal. Met deze training worden zorgverleners voorbereid op deze situaties met speciaal ontwikkelde technieken; veilig voor cliënt en hulpverlener.

Resultaat

  • De deelnemer is in staat om verbaal grenzen te stellen
  • Het alarmprotocol en de bijbehorende procedure is bekend
  • De deelnemer is bekend met de richtlijnen: vorderen bij lokaalvredebreuk, samenwerken met politie en het doen van aangifte
  • Zijn de deelnemers in staat om zichzelf tegen fysiek geweld te verdedigen
  • De deelnemers zijn in staat om een cliënt, die een acute geweldssituatie veroorzaakt, met drie collega's (m/v) zo nodig onder controle te houden in afwachting van de politie
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Handelen bij acute geweldssituaties 1 dag € 1.275,00 maximaal 12
Workshop Handelen bij acute geweldssituaties 1 dagdeel € 725,00 maximaal 10