Publieke taak

Beheers technieken om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Trainer "Persoonlijke Veiligheidstechnieken"

Trainer "Persoonlijke Veiligheidstechnieken"

Resultaat

Duur Investering Aantal deelnemers