Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Selectie van trainingsbureau

Om de informatie van een trainingsbureau goed door te nemen en zich voor te bereiden op een stevige uitvraag in elk offertetraject. Dat begint met het degelijk formuleren van wat een training op zou moeten leveren. Niet zozeer in tevredenheid van de deelnemers (die is soms wel erg gemakkelijk), maar vooral in het vastleggen van het doel en de effectiviteit van een training. Stel uzelf als opdrachtgever gerichte vragen, zoals:

  • Aan de oplossing van welk probleem in de organisatie zou een training bij moeten dragen?
  • Welke personen in de organisatie zullen worden getraind en waarom zij?
  • Wat moeten deze personen na afloop van een training kunnen wat zij nu nog niet kunnen?
  • Welk effect wilt u dat de training heeft? Hoe gaat u dat effect meten of constateren?
  • Welke referenties kan de trainer geven? Bel deze mensen!

Indeling trainingsbureaus

Bij de selectie van een training voor uw organisatie zijn de volgende aspecten van belang:

Niveau (medewerkers, leidinggevenden, management etc.)

Vaardigheden (omgaan met agressie, mentale weerbaarheid, zelfverdediging, samenwerken)

Branche (Gezondheidzorg, Onderwijs, (semi-)overheid )

Methodiek (praktijksimulatie, individuele trainingen, casusbesprekingen, theorie, video, e-learning, Virtual Reality)

Intensiteit (uren, dagen, op maat, in company etc.)