Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Veiligheidscoördinator in het onderwijs

Met de inwerkingtreding van de Wet sociale veiligheid op scholen, is uw onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de veiligheid van uw leerlingen en medewerkers.
Een veiligheidscoördinator signaleert, bewaakt en versterkt een teamgerichte omgang met grensoverschrijdend gedrag, incidenten en calamiteiten. De coördinator voert overleg met mentoren, zorgcoördinatoren, de wijkagent en ambulant jongerenwerker in de regio. Hij/zij vormt de relatie tussen veiligheid in de school en het zorgsysteem van de school (leerlingbegeleiding). De opleiding biedt een pakket van maatregelen op het gebied van preventie, aanpak en opvang bij agressie en traumatiserende gebeurtenissen.

Resultaat

  • U kunt een schoolveiligheidsplan ontwikkelen en implementeren
  • U herkent veiligheidsrisico’s en kwetsbaarheden binnen uw onderwijsinstelling
  • U heeft kennis en inzicht in aspecten van sociale veiligheid zoals aanpak van pesten, opvang na incidenten, preventie t.a.v. grensoverschrijdend en agressief gedrag
  • U kunt invulling geven aan een crisis- en agressieprotocol en preventieve maatregelen introduceren
  • U beheerst uw rol als adviseur, regiehouder en bent een aanspreekpunt voor teamleden, leerlingen, ouders en externe partijen.
  • U bent in staat team opvanggesprekken te voeren na een incident
  • U heeft handvatten om sociaal veiligheidsbeleid te continueren, monitoren en waar nodig nieuwe effectieve maatregelen ter preventie te introduceren
  • U bezit kennis over probleemgedrag, agressie en culturen, radicalisering en wetgeving bij fysieke agressie
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs 4 dagen € 2.950,00 per deelnemer minimaal 5 en is op basis van open inschrijving

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.