Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Humane Begeleidingstechnieken voor kinderen in het SBO

Humane Begeleidingstechnieken voor kinderen in het SBO

In instellingen waar onderwijs gegeven wordt aan kinderen met complexe leer- en opvoedingsvragen kunnen soms moeilijk begeleidbare situaties ontstaan. Verliest een kind de controle over zijn gedrag, dan kan hij een bedreiging vormen voor zichzelf en voor anderen. In deze training wordt geleerd hoe daar op een kindvriendelijke, humane en effectieve manier op te  reageren, aansluitend op het ontwikkelingsniveau en de behoefte van het kind. 

Resultaat

  • Kunnen de deelnemers aansluiten op het communicatieniveau van het kind
  • Beheerst men de vaardigheid om te de-escaleren
  • Kunnen deelnemers een kind rustig en beheerst begeleiden naar een andere ruimte
  • kan men een kind op een kindvriendelijke en humane wijze in 'holding' te brengen
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Basistraining Humane begeleiding technieken 1dag € 1.245,- 10
Workshop Humane begeleiding technieken 1 dagdeel € 710,- 12