Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

School en veiligheid - een mini-symposium

School en veiligheid - een mini-symposium

Vaak worden schoolteams overspoeld door de dynamiek en complexiteit van grensoverschrijdend gedrag en een onveilige sfeer. Soms is het zoeken naar de juiste interventies en aanpak.

Dit vraagt om een breed aanbod van intensieve, korte en doelgerichte workshops om samen met collega’s  kennis op te doen, vaardigheden leren en teamgericht te werken rondom het thema de veilige school.

Resultaat

  • bezit u kennis over de diverse verschijningsvormen van emotie en agressie
  • kunt u uw eigen primaire reactie op agressie herkennen en beïnvloeden
  • heeft u meer zicht op een gezamenlijke aanpak binnen de school
  • bent u zich bewust van uw rol en handelen t.a.v. van ongewenst gedrag
  • maakt u deel uit van een weerbaar team dat in staat is om de balans verstoringen aangaande sociale veiligheid aan te pakken.
  • kunt u pro-actief handelen.
Soort training Duur Investering Aantal deelnemers
Workshop 1 dagdeel vanaf € 55,00 per persoon 15 tot 200
Workshop 1 dag vanaf € 85,00 per persoon 15 tot 200