Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Trainingen

Wij bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers trainen in het voorkomen en hanteren van grensoverschreidend en agressief gedrag. De aanpak in de trainingen is gebaseerd op praktisch leren, persoonlijke aandacht en een betrouwbare leeromgeving. Onze lesstof kan worden ingezet om de medewerkers in de zorg, het onderwijs of publieke functies te ondersteunen in hun dagelijks werk. Met behulp van onze ervaringsdeskundige trainers kunnen we via simpele theorie en heldere praktijkvoorbeelden de tools overdragen om met het fenomeen agressie om te gaan.

 


School en veiligheid - een mini-symposium

 • bezit u kennis over de diverse verschijningsvormen van emotie en agressie
 • kunt u uw eigen primaire reactie op agressie herkennen en beïnvloeden

Omgaan met verbale agressie en intimidatie

 • bezit u kennis over de diverse verschijningsvormen van emoties, grensoverschrijdend gedrag en agressie
 • kunt u emoties in een gesprek om buigen en stelt u grenzen aan agressief gedrag

Omgaan met pesten

 • heeft u inzicht in de groepsdynamiek bij pesten
 • kunt u pesters, slachtoffers en omstanders ondersteunen en opvangen

Greep op de groep

 • kunt u leerlingen een positief en veilig leerklimaat bieden
 • heeft u zicht op storende en belemmerende factoren en kunt u deze ombuigen

Omgaan met kritische ouders

 • heeft u theoretisch inzicht in conflicten en conflicthantering
 • brengt u interactief de eigen conflict-voorkeursstijl in kaart

Mentale weerbaarheid

 • zelfvertrouwen en zelfreflectie zijn vergroot
 • deelnemers kunnen gevoelens en emoties beter hanteren en verwoorden

Opvang na schokkende gebeurtenissen

 • U kunt een traumatische ervaring onderkennen/herkennen
 • U kunt een normale en een gestoorde verwerking van elkaar onderscheiden

Veiligheidscoördinator in het onderwijs

 • U kunt een schoolveiligheidsplan ontwikkelen en implementeren
 • U herkent veiligheidsrisico’s en kwetsbaarheden binnen uw onderwijsinstelling

De Pedagogische conciërge

 • Beschikt u over noodzakelijke communicatieve en pedagogische vaardigheden
 • Kunt u omgaan met emoties zoals boosheid en weerstand.

HeartMath methode “Veerkracht voor Leerkracht”

 • Staat u sterk en evenwichtig in uw werk;
 • Heeft u grip op uw emotionele reacties;

Humane Begeleidingsvaardigheden voor kinderen in het Speciaal Basis Onderwijs

 • Kunnen de deelnemers aansluiten op het communicatieniveau van het kind
 • Beheerst men de vaardigheid om te de-escaleren