Trainingen

Kudding & Partners biedt verschillende trainingen aan die bijdragen aan het creeren van een veilig schoolklimaat voor kinderen, tieners, ouders en docenten. Het gaat hierbij niet alleen om hantering (het omgaan met agressie), maar vooral om preventie (het voorkomen of verminderen van grensoverschrijdend gedrag, pesten en andere vormen van agressie) en nazorg (wat te doen met de gevolgen van agressie in een school). Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste trainingen die wij aanbieden.

Als u meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Klik hier om een brochure aan te vragen.


School en veiligheid - een mini-symposium

 • bezit u kennis over de diverse verschijningsvormen van emotie en agressie
 • kunt u uw eigen primaire reactie op agressie herkennen en beïnvloeden

Omgaan met verbale agressie en intimidatie

 • bezit u kennis over de diverse verschijningsvormen van emoties, grensoverschrijdend gedrag en agressie
 • kunt u emoties in een gesprek om buigen en stelt u grenzen aan agressief gedrag

Omgaan met pesten

 • heeft u inzicht in de groepsdynamiek bij pesten
 • kunt u pesters, slachtoffers en omstanders ondersteunen en opvangen

Greep op de groep

 • kunt u leerlingen een positief en veilig leerklimaat bieden
 • heeft u zicht op storende en belemmerende factoren en kunt u deze ombuigen

Omgaan met kritische ouders

 • heeft u theoretisch inzicht in conflicten en conflicthantering
 • brengt u interactief de eigen conflict-voorkeursstijl in kaart

Mentale weerbaarheid

 • zelfvertrouwen en zelfreflectie zijn vergroot
 • deelnemers kunnen gevoelens en emoties beter hanteren en verwoorden

Opvang na schokkende gebeurtenissen

 • U kunt een traumatische ervaring onderkennen/herkennen
 • U kunt een normale en een gestoorde verwerking van elkaar onderscheiden

Veiligheidscoördinator in het onderwijs

 • U kunt een schoolveiligheidsplan ontwikkelen en implementeren
 • U herkent veiligheidsrisico’s en kwetsbaarheden binnen uw onderwijsinstelling

De Pedagogische conciërge

 • Beschikt u over noodzakelijke communicatieve en pedagogische vaardigheden
 • Kunt u omgaan met emoties zoals boosheid en weerstand.

HeartMath methode “Veerkracht voor Leerkracht”

 • staat u sterk en evenwichtig in uw werk
 • heeft u grip op uw emotionele reacties

Humane Begeleidingstechnieken voor kinderen in het SBO

 • Kunnen de deelnemers aansluiten op het communicatieniveau van het kind
 • Beheerst men de vaardigheid om te de-escaleren