Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Trainingen

Alle trainingen worden gegeven door deskundige trainers met legio praktijkervaring. De aanpak van de trainingen is gebaseerd op onze filosofie van kennisdeling, persoonlijke aandacht en een duidelijke en respectvolle communicatie. We bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers, middels veel praktijkvoorbeelden en handvatten, niet alleen leren om te gaan met agressie, maar ook het te voorkomen en wat te doen met de gevolgen van agressie.


School en veiligheid - een mini-symposium

 • bezit u kennis over de diverse verschijningsvormen van emotie en agressie
 • kunt u uw eigen primaire reactie op agressie herkennen en beïnvloeden

Omgaan met verbale agressie en intimidatie

 • bezit u kennis over de diverse verschijningsvormen van emoties, grensoverschrijdend gedrag en agressie
 • kunt u emoties in een gesprek om buigen en stelt u grenzen aan agressief gedrag

Omgaan met pesten

 • heeft u inzicht in de groepsdynamiek bij pesten
 • kunt u pesters, slachtoffers en omstanders ondersteunen en opvangen

Greep op de groep

 • kunt u leerlingen een positief en veilig leerklimaat bieden
 • heeft u zicht op storende en belemmerende factoren en kunt u deze ombuigen

Omgaan met kritische ouders

 • heeft u theoretisch inzicht in conflicten en conflicthantering
 • brengt u interactief de eigen conflict-voorkeursstijl in kaart

Mentale weerbaarheid

 • zelfvertrouwen en zelfreflectie zijn vergroot
 • deelnemers kunnen gevoelens en emoties beter hanteren en verwoorden

Opvang na schokkende gebeurtenissen

 • U kunt een traumatische ervaring onderkennen/herkennen
 • U kunt een normale en een gestoorde verwerking van elkaar onderscheiden

Veiligheidscoördinator in het onderwijs

 • U kunt een schoolveiligheidsplan ontwikkelen en implementeren
 • U herkent veiligheidsrisico’s en kwetsbaarheden binnen uw onderwijsinstelling

De Pedagogische conciërge

 • Beschikt u over noodzakelijke communicatieve en pedagogische vaardigheden
 • Kunt u omgaan met emoties zoals boosheid en weerstand.

HeartMath methode “Veerkracht voor Leerkracht”

 • Staat u sterk en evenwichtig in uw werk;
 • Heeft u grip op uw emotionele reacties;

Humane Begeleidingsvaardigheden voor kinderen in het Speciaal Basis Onderwijs

 • Kunnen de deelnemers aansluiten op het communicatieniveau van het kind
 • Beheerst men de vaardigheid om te de-escaleren