Opleidingen


Train-de-Trainer Verbale Agressie

  • U kunt de geleerde omgangsvaardigheden instrueren aan medewerkers die de basisvaardigheden voor het omgaan met verbale agressie al beheersen.
  • U heeft inzicht in spanningsvolle, escalerende situaties met leerlingen of ouders

Medewerker bedrijfsopvangteam BOT opvang na schokkende gebeurtenissen

  • Kunt u een traumatische ervaring onderkennen/herkennen
  • Kunt u personeelsleden opvangen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt

Train-de-trainer persoonlijke weerbaarheid

  • U heeft inzicht in de methodiek van het aanleren van sociale vaardigheden en weerbaar gedrag.
  • U heeft inzicht in de achtergronden en uitingsvormen van grensoverschrijdend gedrag en agressie