Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Opleidingen

Het kan nuttig zijn om je vaardigheden te delen door een intern instructieteam op te leiden. Onze opleidingen bieden de mogelijkheid om je eigen medewerkers en/of collega’s op te leiden tot trainer, die de periodieke follow-uptrainingen binnen de eigen organisatie kan geven. Door dezelfde kennis en filosofie over te dragen, leert iedere hulpverlener of medewerker binnen de instelling een standaardaanpak te beheersen die de veiligheid op het werk bespreekbaar maakt en vergroot.


Train-de-Trainer Verbale Agressie

  • U kunt de geleerde omgangsvaardigheden instrueren aan medewerkers die de basisvaardigheden voor het omgaan met verbale agressie al beheersen.
  • U heeft inzicht in spanningsvolle, escalerende situaties met leerlingen of ouders

Medewerker bedrijfsopvangteam BOT

  • Kunt u een traumatische ervaring onderkennen/herkennen
  • Kunt u personeelsleden opvangen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt

Train-de-trainer persoonlijke weerbaarheid

  • U heeft inzicht in de methodiek van het aanleren van sociale vaardigheden en weerbaar gedrag.
  • U heeft inzicht in de achtergronden en uitingsvormen van grensoverschrijdend gedrag en agressie