Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training omgaan met pesten

Pesten komt vaak voor op school. Digitaal pesten gebeurt tegenwoordig ook steeds meer en dat maakt het voor leerkrachten en docenten nog lastiger om zicht te krijgen op de dynamiek van pesten. 

De kans op pesten en agressief gedrag is groter op scholen met een groot verloop onder leerkrachten, te weinig duidelijke gedragsregels, gering toezicht en een gebrek aan individuele benadering. Door op school een sfeer te creëren waarin harmonie en respect voor elkaar centraal staan kan het pesten worden omgevormd tot socialer gedrag. Dit vraagt handelings-adequate leerkrachten en medewerkers die signalen van pestgedrag in de groep opvangen, bespreekbaar maken en aanpakken.

Een schoolbrede aanpak van pestgedrag is van groot belang.  Alle scholen in het basis en voorgezet onderwijs zijn per 1 augustus 2015 wettelijke verplicht de sociale veiligheid te monitoren en een vertrouwenspersoon annex pestcoördinator te hebben.

Resultaat

  • heeft u inzicht in de groepsdynamiek bij pesten
  • kunt u pesters, slachtoffers en omstanders ondersteunen en opvangen
  • handelen u en uw team pro-actief en preventief t.a.v. pestgedrag
  • heeft uw organisatie een gemeenschappelijk aanpak ontwikkeld die sociale veiligheid bevorderd
  • hebt u tools om sociale veiligheid te monitoren
  • kunt u leerlingen en ouders betrekken bij een adequate aanpak van pest gedrag
  • is uw pestcoördinator annex vertrouwenspersoon volledig toegerust op haar of zijn taak
Duur Investering Aantal deelnemers

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.