Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training greep op de groep

Leerkrachten worden geconfronteerd met onrust in de groep en een overladen lesprogramma. 

Loopt u aan tegen de omgang met drukke kinderen, is de onrust in de groep groot, is het lastig om uw weekplanning te hanteren?

Vaardige leerkrachten hebben greep op de dagelijkse hectiek van de groep. Ze zijn positief, betrokken en professioneel.

Resultaat

  • kunt u leerlingen een positief en veilig leerklimaat bieden
  • heeft u zicht op storende en belemmerende factoren en kunt u deze ombuigen
  • staat u ontspannen voor de groep
  • kunt u prioriteiten leggen en uw planning hanteren
  • heeft u zicht op effecten en inzetten van belonen en straffen
Duur Investering Aantal deelnemers

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.