Advies

Advies 
Onze consultants adviseren bij thema’s rondom sociaal klimaat en veiligheid op school. Kudding & Partners ondersteunt scholen op alle niveaus: op bestuurs- en directieniveau maar zeker ook in de klas. Samen met u werken we aan het optimaliseren van het pedagogisch klimaat. Wij geven advies op maat, passend binnen uw organisatie en gericht op school en veiligheid. Dit kan resulteren in het inzetten van trainingen, coaching en workshops voor uw medewerkers. Implementatie en borging zijn wezenlijke onderdelen van elk traject.