Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleiding communiceren vanuit instinct, intuïtie en intellect voor gedragsdeskundigen

Ieder mens neemt de hele dag waar. De zintuigen geven ons informatie over hoe de omgeving zich tot ons verhoudt en hoe wij ons verhouden tot die omgeving. Voelen we ons veilig? Voelen we ons angstig? Voelen we ons blij. Hoe de informatie vervolgens wordt verwerkt in onze hersenen hangt sterk samen met de manier waarop de waarnemingen worden gerangschikt en met de eerder opgedane ervaring. Het betreft hier zowel de communicatie cq gedrag van de persoon met en zonder beperking. Het gaat immers om de DIALOOG.

Gedrag wordt gezien als communicatie en uiting van behoeften en wensen. We kunnen niet NIET communiceren! De betekenis van de communicatie is echter sterk afhankelijk van de manier waarop we betekenis verlenen aan de situatie om vervolgens de juiste communicatievormen toe te passen in de communicatie. We gaan dus uit van de visie Totale Communicatie.

Resultaat

  • Je krijgt nieuwe inzichten op het gebied van communicatie in relatie tot agressie
  • Je leert hoe jezelf en een social network cq team preventief handelen in situaties van agressie
  • Je leert pre-signalen leren herkennen van jezelf, je omgeving en de cliënt
  • Je krijgt kennis over en inzicht in interventies ten behoeve van agressieregulatie
  • Je krijgt inzicht in de basis van het social competentiemodel (oa observeren, het Werkmodel)
  • Je krijgt kennis over en inzicht in didactische werkvormen om kennis en vaardigheden over te dragen aan het team (sociale netwerk)
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Communiceren vanuit het reptielen-, zoogdieren- en mensenbrein 6 dagen € 4.785,00 per persoon Maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.