Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleiding Communiceren vanuit instinct, intuïtie en intellect voor gedragsdeskundigen

Ieder mens neemt de hele dag waar. Onze zintuigen geven ons informatie over hoe de omgeving zich tot ons verhoudt en hoe wij ons verhouden tot die omgeving. Voelen we ons veilig? Voelen we ons angstig? Voelen we ons goed? Hoe we de informatie vervolgens verwerken,  hangt sterk af van de manier waarop we waarnemingen rangschikken en eerdere ervaringen.

Gedrag wordt gezien als communicatie en uiting van behoeften en wensen. Communicatie is sterk afhankelijk van de manier waarop wij betekenis geven aan situaties, om vervolgens de juiste communicatievormen toe te passen. We gaan uit van de visie Totale Communicatie.

Resultaat

  • Je hebt inzichten op het gebied van communicatie in relatie tot agressie;
  • Je kunt het netwerk rondom de zorgvrager bewust preventief laten handelen in situaties van agressie;
  • Je kunt pre-signalen van agressie herkennen bij jezelf, je omgeving en de zorgvrager;
  • Je kent en hebt inzicht in interventies voor agressieregulatie;
  • Je hebt inzicht in de basis van het sociaal competentiemodel;
  • Je kunt met gerichte didactische werkvormen kennis en vaardigheden overdragen aan het team en het sociale netwerk van de zorgvrager.
6 dagen
€ 4.875,00 per persoon
Maximaal 8
Opleiding
Gemiddelde waardering:

-       Theorie over het Breinhuis;

-       Inzicht in de communicatieniveaus;

-       Soorten agressie (ervaringsopdracht);

-       Verbale technieken in relatie tot agressie- en regressieregulatie, met acteur;

-       Stressregulering van jezelf, ontspanningsoefeningen;

-       Kerntaken gedragsdeskundigen en regisseur van je eigen werk;

-       Stressbronnen (positief en negatief);

-       Presentatie theorie en SWOT-analyse (zorgvrager, team, organisatie);

-      Zeldorganisatie en fasen van het team;

-       Eindpresentatie;

-       Terugkomdag: implementatie en groepsdynamiek.

 

Voor het oefenen zetten we een trainingsacteur in, waardoor je je vaardigheden zo realistisch mogelijk kunt trainen. Voor de transfer naar de praktijk heeft dit het hoogste leerrendement.

 

 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Groepsgrootte

Maximaal 8 

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Communiceren vanuit het reptielen-, zoogdieren- en mensenbrein 6 dagen € 4.875,00 per persoon Maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.