Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Omgaan met suïcidaal gedrag

Praten over zelfmoord maakt het verschil

 

Professionals kunnen te maken krijgen met mensen met suïcidaal gedrag:

suïcidale gedachten, suïcidale uitspraken, mensen die zichzelf beschadigen en ook suïcidepogingen. Ontdek dat praten over suïcidale gedachten helpt.

 

Contact maken en praten over suïcidaal gedrag is belangrijk en helpt. Hiermee kan de professional het verschil maken. Vaak zijn mensen wanhopig en willen ze niet echt dood. Maar hoe dit contact aan te gaan? En wat kan het opleveren?

 

In deze training leren professionals hoe zij kunnen omgaan met mensen met suïcidaal gedrag. Zij leren hoe ze suïcidaal gedrag kunnen beïnvloeden door echt contact te maken en samen het suïcidale gedrag te verkennen. We gebruiken hiervoor het model Omgaan met suïcidaal gedrag.
 

Resultaat

  • Weet wat suïcidaal gedrag is en hoe het werkt.
  • Kent de eigen ideeën over suïcidaal gedrag; persoonlijk en als professional.
  • Is op de hoogte van de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
  • Past het model Omgaan met suïcidaal gedrag toe in de praktijk.
  • Kan in gesprek gaan met iemand met suïcidaal gedrag.
  • Weet hoe suïcidaal gedrag mogelijk beïnvloedt kan worden.
1 dag
€ 1.945,00 per groep inclusief inzet trainingsacteur (BTW vrijgesteld)
maximaal 8
Incompany training

In de training leren de deelnemers wat suïcidaal gedrag is en hoe het werkt. Ze leren en ervaren hoe zij er zelf als professional mee omgaan, wat interventies zijn en hoe zij het suïcidale gedrag kunnen beïnvloeden. Ze kijken ook naar hun eigen ervaringen en opvattingen over suïcide. Zo leren ze hoe zij dit bewust tijdens hun werk kunnen gebruiken en worden ze zich bewust van hun eigen professionele stijl.

 

Een belangrijk onderdeel van de training is het oefenen van vaardigheden in praktijkgerichte simulaties. We zetten een trainingsacteur in om zo realistisch mogelijk het contact te maken met een zorgvrager met suïcidaal gedrag. De deelnemers oefenen in het herkennen van signalen en hoe zij door hun reactie invloed kunnen uitoefenen. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.
 

 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Groepsgrootte

maximaal 8 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.