Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training de-escalerende gesprekstechnieken in de GGZ

Psychiatrische aandoeningen kunnen leiden tot buitengewoon gedrag. De ene cliënt spreekt verward en heeft het idee dat er afluisterapparatuur in de kamer hangt, de volgende cliënt vertelt in snel tempo een onsamenhangend verhaal en weer een andere cliënt schiet bij het minste of geringste uit zijn slof. Dit moeilijk hanteerbare gedrag kan bij jou als professional gevoelens van onmacht oproepen en effectieve communicatie belemmeren. Daarom is het belangrijk om kennis te hebben van psychiatrische aandoeningen, het gedrag dat daaruit voortvloeit en om zelf de juiste vaardigheden (gesprekstechnieken) te hebben om met deze cliënten om te gaan.

Resultaat

  • Je kunt symptomen en kenmerken van veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen benoemen en herkennen, onder andere psychotische, stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen;
  • Je weet wat de psychiatrische aandoening betekent voor je eigen houding, benadering en begeleiding van de cliënt;
  • Je zet de juiste vaardigheden in bij de confrontatie met gedrag voortkomend uit psychiatrische aandoeningen.
Duur Investering Aantal deelnemers

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.