Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Veilig op huisbezoek

Professionals in diverse sectoren van de samenleving komen beroepshalve bij mensen thuis. In deze ambulante setting moet de medewerker op eigen deskundigheid varen als het gaat om veiligheid.  Hoe schat je risico’s in, hoe waarborg je eigen veiligheid, wat doe je als de situatie escaleert?

We maken gebruik van gedigitaliseerde werkvormen en innovatieve toepassingen zoals Virtual Reality.

 

Resultaat

  • Risico inventarisatie maken
  • Veiligheidsmaatregelen nemen
  • Observeren, taxeren en hanteren van gevaarindicatoren
  • Spanning hanteren
  • Interventies toepassen bij agressief gedrag en gijzeling
  • Na huisbezoek maatregelen nemen ter preventie
Duur Investering Aantal deelnemers
2 dagen € 3.110,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12
1 dag € 1.555,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 10