Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Omgaan met moeilijke verstaanbaar gedrag

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag behandelt de gehele mens vanuit waarneming van het gedrag en reacties. Je leert daarbij te reageren op het juiste communicatieniveau met de juiste communicatievormen. Het communicatiemodel van Oskam & Scheres is gebaseerd op het uitgangspunt dat de communicatieve ontwikkeling de motor is van de gehele ontwikkeling. Deze communicatieve houding bestaat voor-namelijk uit de intentie om de ander te willen leren kennen in zijn eigen omgeving en de intentie om de ander te willen begrijpen. De kennis, attitude en vaardigheden die hierbij worden verkend zullen de-escalerend werken.

Resultaat

  • Meer inzicht in de mogelijkheden van de zorgvrager;
  • Je komt sneller tot een geslaagde interactie met de zorgvrager;
  • Beter methodisch handelen;
  • Beter bepalen op welk niveau de zorgvrager communiceert;
  • Je kunt een communicatieprofiel maken van de zorgvrager;
  • Je kunt agressief gedrag ombuigen naar gewenst gedrag;
  • Betere omgang met eigen angstgevoelens.
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Omgaan met moeilijke verstaanbaar gedrag 2 dagen € 3.110,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12
Workshop Omgaan met moeilijke verstaanbaar gedrag 1 dag € 1.555,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 10