Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Teamgericht veilig werken

Teamgericht veilig werken

Voor cliëntgericht werken en omgaan met grensoverschrijdend gedrag zijn individuele kennis en vaardigheden nodig. Maar het succes van cliëntgericht werken is ook afhankelijk van de samenwerking tussen teamleden. Voor een succesvol samenspel zijn duidelijkheid, rechtvaardigheid en consequent hanteren van procedures, regels en afspraken van belang.

Resultaat

  • Een weerbaar team dat in staat is om verstoringen in de sociale balans te neutraliseren;
  • Verbetering van de cohesie, samenwerking en collegialiteit in het team;
  • Consensus over de teamregels en -afspraken;
  • Teamgerichte vaardigheden en interventies bij verbaal en/of fysiek agressief gedrag;
  • Bespreekbaar maken van methodische aanpak bij agressie en incidenten.
Soort training Duur Investering Aantal deelnemers
Basistraining 1 dag € 1.955,00 per groep inclusief intake maximaal 15