Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Ondersteunende communicatie bij Dementie

'Je kunt pas afwijkend gedrag pas zien als je weet wat normaal is.'

Het proces van Dementie, achteruitgang van de hersenfuncties, heeft een negatieve invloed op o.a. het geheugen, het denken, de oriëntatie en de mobiliteit. De kwetsbaarheid neemt toe en daarmee ook de kans op gedragsproblemen en agressief gedrag. Van grote invloed is hoe de omgeving het gedrag van de cliënt weet te duiden en hierop reageert.

Mensen stralen onbewust met hun lichaamstaal signalen uit. Die signalen kunnen bij ieder mens verschillend worden geïnterpreteerd. Dus om te kunnen waarnemen en lezen wat afwijkend is, moet je weten wat normaal is.

 

Bij deze trainingen staat bewustwording van je observaties centraal. Hoe meer je er in traint het waarneembare gedrag te observeren en te benoemen, hoe beter je leert signaleren waar de agressie kan ontstaan. In de zogenoemde ‘preventieve trainingen’ leren we je een aantal vaardigheden aan. Als je de presignalen kunt oppakken, goed in kaart brengen, kun je proactief reageren.

Resultaat

  • Herkennen en hanteren van moeilijk verstaanbaar en agressief gedrag;
  • Interventietechnieken leren gebruiken;
  • Werken met de ‘Contactcirkel’ methodiek;
  • Begeleidingsadvies bij de verschillende fases van dementie;
  • Omgaan met de eigen angstgevoelens.
Soort training Duur Investering Aantal deelnemers
2 dagen € 3.110,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12
1 dag € 1.555,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 10
Workshop 1 dagdeel € 1.005,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12
Presentatie vanaf 45 minuten Prijs op aanvraag minimaal 25 - maximaal 200

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.