Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag

'Grensoverschrijdend gedrag bepaal je zelf.'

 

Grensoverschrijdend gedrag is voor een buitenstaander moeilijker te definiëren. Het heeft te maken met jouw eigen normen en waarden en je referentiekader. Vaak is het aangeleerd gedrag. Tijdens trainingen krijgen we vaak te maken met zorgverledens die conflict vermijden en onwenselijk gedrag daarmee toelaten. In de training leren we waar jou persoonlijke grens ligt en dat van het team. Zo leren we de grensoverschrijdend gedrag te benoemen en daarmee begrenzen.

Resultaat

  • Heeft men kennis van de diverse verschijningsvormen van emotie en agressie
  • Je leert de verschijningsvormen van emotie en agressie te herkennen;
  • Is men vaardig in de-escalerend communiceren;
  • Je bent in staat aan te spreken op regeloverschrijding of het verzoek weigeren;
  • Je bent in staat om een reactie na slechtnieuws op te vangen;
  • Is men instaat grenzen te stellen bij grensoverschrijdend gedrag en/ of agressie.
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag 2 dagen € 3.110,00 per groep, inclusief inzet acteur Maximaal 12
Training Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag 1 dag € 1.555,00 per groep, inclusief inzet acteur Maximaal 10
Workshop Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag 1 dagdeel € 1.005,00 per groep, inclusief inzet acteur Maximaal 12
Presentatie Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag Vanaf 45 min. Prijs op aanvraag Minimaal 25 - Maximaal 200

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.