Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Intercollegiale opvang

Intercollegiale opvang gaat over het werken met collega’s onder elkaar.

 

Collega's zijn vaak als eerste ter plaatse en spelen daarom een belangrijke rol in de eerste opvang en in de verwerking van de gebeurtenis. Dit vraagt om een geprofessionaliseerde interne opvangprocedure met vaardige medewerkers in de collegiale opvang. Bijvoorbeeld. Twee zorgverleners die een nachtdienst draaien. Een zorgvrager heeft suïcide gepleegd. Eén van de verplegers heeft de cliënt levenloos aangetroffen. De collega-verplegers komen elkaar tegen en de ene ziet aan de ander dat deze lijkbleek ziet. Wat kun je dan doen als collega?

 

Daar zijn een aantal do’s en dont’s voor: Bijvoorbeeld je eigen verhaal vertellen, geen advies geven, alleen luisteren.

We geven trainingen in gesprekstechniek voor collega’s. Het is belangrijk dat je er voor elkaar kunt zijn een incident voortdoen. Die eerste 24 uur na zo’n incident zijn heel belangrijk. Ze vormen hoe je iets beleeft en meemaakt. Daarom zeggen we altijd: ‘Kijk uit wat je zegt, zorg dat je een luisterend oor bent.

Zie ook opleiding bedrijfsopvang team (BOT)

 

Resultaat

  • Je bent in staat om collega’s eerste opvang te bieden en te ondersteunen na een ingrijpende gebeurtenis;
  • Na een schokkend incident weet je welke zaken wel en welke juist niet besproken en geregeld kunnen worden.
Duur Investering Aantal deelnemers
1 dag € 1.950,00 per groep, inclusief inzet acteur Maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.