Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Humane begeleidingsvaardigheden (HBV)

Verliest een cliënt de controle over zijn gedrag, dan kan hij een bedreiging vormen voor zichzelf en voor anderen. In deze training leer je hoe je daar veilig op een humane en effectieve manier op kunt reageren.

Resultaat

  • Beheerst men de vaardigheid om te de-escaleren;
  • Leer de vaardigheden die nodig zijn om de cliënt op een humane manier en met eerbied voor zijn waardigheid rustig te krijgen;
  • Is de medewerker in staat om op een humane manier, met drie collega's, een cliënt in 'holding' te brengen;
  • Om doeltreffend te handelen, moet je eerst het veiligheidsprotocol naleven en zorgen dat je jezelf onder controle hebt.
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Humane begeleidingsvaardigheden (HBV) 2 dagen € 2.550,00 per groep maximaal 12
Training Humane begeleidingsvaardigheden (HBV) 1 dag € 1.275,00 per groep maximaal 12
Workshop Humane begeleidingsvaardigheden (HBV) 1 dagdeel € 725,00 per groep maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.