Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Trainingen

Wij bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers trainen in het voorkomen en hanteren van grensoverschreidend en agressief gedrag. De aanpak in de trainingen is gebaseerd op praktisch leren, persoonlijke aandacht en een betrouwbare leeromgeving. Onze lesstof kan worden ingezet om de medewerkers in de zorg, het onderwijs of publieke functies te ondersteunen in hun dagelijks werk. Met behulp van onze ervaringsdeskundige trainers kunnen we via simpele theorie en heldere praktijkvoorbeelden de tools overdragen om met het fenomeen agressie om te gaan.


Omgaan met verward gedrag

 • Je herkent de symptomen en kenmerken van veel voorkomende psychiatrische aandoeningen en kunt ze benoemen;
 • Inzicht in de betekenis van de psychiatrische aandoening voor de eigen houding, benadering en begeleiding van de cliënt;

Omgaan met emoties en agressie aan de telefoon/balie

 • Je leert verschillende soorten agressie te onderscheiden;
 • Je kunt een gesprek goed afbakenen en afronden.

Teamgericht veilig werken

 • Een weerbaar team dat in staat is om verstoringen in de sociale balans te neutraliseren;
 • Verbetering van de cohesie, samenwerking en collegialiteit in het team;

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

 • Meer inzicht in de mogelijkheden van de zorgvrager;
 • Je komt sneller tot een geslaagde interactie met de zorgvrager;

Ondersteunende communicatie bij Dementie

 • Herkennen en hanteren van moeilijk verstaanbaar en agressief gedrag;
 • Interventietechnieken leren gebruiken;

Persoonlijke veiligheidstechnieken (PVT)

 • Je bent in staat persoonlijke veiligheidstechnieken toe te passen die jou beschermen maar ook de cliënt;
 • Je kunt dreigend (fysiek) gevaar vroegtijdig herkennen;

Humane begeleidingsvaardigheden (HBV)

 • Beheerst men de vaardigheid om te de-escaleren;
 • Leer de vaardigheden die nodig zijn om de cliënt op een humane manier en met eerbied voor zijn waardigheid rustig te krijgen;

Communiceren vanuit het reptielen-, zoogdieren- en mensenbrein

Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag

 • Heeft men kennis van de diverse verschijningsvormen van emotie en agressie
 • Je leert de verschijningsvormen van emotie en agressie te herkennen;

Intercollegiale opvang

 • Je bent in staat om collega’s eerste opvang te bieden en te ondersteunen na een ingrijpende gebeurtenis;
 • Na een schokkend incident weet je welke zaken wel en welke juist niet besproken en geregeld kunnen worden.

HeartMath "Hart voor de Zorg"

 • staat u sterk en evenwichtig in uw werk
 • heeft u grip op uw emotionele reacties

Veilig op huisbezoek

 • Risico inventarisatie maken
 • Veiligheidsmaatregelen nemen