Trainingen

Wij bieden verschillende trainingen en opleidingen gericht op een veilige werkomgeving aan. Het gaat hier niet alleen om het omgaan met agressie (hantering), maar ook het voorkomen van agressie (preventie) en wat te doen met de gevolgen van agressie (nazorg). Hieronder vind u een overzicht van al onze trainingen die wij aanbieden.


Verbaal omgaan met emotie en agressie

Opvang na een schokkende gebeurtenis

Omgaan met fysieke agressie

Omgaan met verward gedrag

 • Je herkent de symptomen en kenmerken van veel voorkomende psychiatrische aandoeningen en kunt ze benoemen;
 • Inzicht in de betekenis van de psychiatrische aandoening voor de eigen houding, benadering en begeleiding van de cliënt;

Motiverende gespreksvoering

 • Je kunt de noodzaak tot verandering effectief aan cliënten overbrengen;
 • Kennis van motiverende gespreksvoering en de praktische toepassing daarvan;

Teamgericht veilig werken

 • Een weerbaar team dat in staat is om verstoringen in de sociale balans te neutraliseren;
 • Verbetering van de cohesie, samenwerking en collegialiteit in het team;

Totale Communicatie

 • Meer inzicht in de mogelijkheden van de zorgvrager;
 • Je komt sneller tot een geslaagde interactie met de zorgvrager;

Dementie en moeilijk verstaanbaar gedrag

 • Herkennen en hanteren van moeilijk verstaanbaar en agressief gedrag;
 • Interventietechnieken leren gebruiken;

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

HeartMath "Hart voor de Zorg"

 • staat u sterk en evenwichtig in uw werk
 • heeft u grip op uw emotionele reacties

Veilig op huisbezoek

 • Risico inventarisatie maken
 • Veiligheidsmaatregelen nemen

Omgaan met agressief gedrag onder invloed van middelen

 • Inzicht in prevalentie van agressie voortvloeiend uit middelengebruik;
 • Kennis van de effecten van middelen en welke relatie er is met agressief gedrag;

Psychiatrische aandoeningen en communicatie

 • Herkennen en benoemen van symptomen en kenmerken van psychiatrische aandoeningen;
 • De juiste vaardigheden inzetten bij de ontmoeting met gedrag voortvloeiend uit psychiatrische aandoeningen.