Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Train-de-trainer Verbale Agressiehantering

´Als trainer wil je juist het mooie in de ander naar boven halen.´

Kudding & Partners biedt een advies-, scholings- en trainingstraject om een veiliger werkomgeving en klimaat te creëren. Onder andere door zorgverleners op te leiden tot ‘interne trainer hantering verbaal en/of fysiek geweld’ of het vormen van een bedrijfs opvang team.

Trainer zijn bij Kudding & Partners betekent coachen, empoweren, bekrachtigen. Een trainer moet niet overtuigen. Hij moet coachend werken; vertellen en iets meegeven. De cursist is belangrijker dan de kwaliteit van de trainer. Als je aan de cursist kunt laten zien wat zijn kracht is en je dat naar boven kunt halen, ben je een goeie trainer. We vinden bij Kudding & Partners de sfeer van de training en de veiligheid belangrijk

 

Theorie is de basis van alle trainingen. Daarna komt de kunst: hoe breng je de theorie? Een trainer moet humor hebben en in het midden in de zaal durven te staan. Ervan genieten dat mensen vragen stellen, luisteren, uitdagen.

 

Soms kan het voorkomen dat er weerstand ontstaat. Dan is de uitdaging als trainer om diegene te motiveren. Dat je doen met humor en vooral door te prijzen, in de zin van: ‘Dat is goed wat je doet!’ Als je iemand een positief gevoel geeft, dan heb je als trainer gescoord: Mensen moeten met een succeservaring de deur uitlopen.

Hulpverleners die de training Methodisch omgaan met grensoverschrijdend gedrag hebben gevolgd, kunnen hun vaardigheden delen door collega’s op te leiden tot Trainer Verbaal Agressiehantering.

Resultaat

  • Je kunt didactiek toepassen met behulp van de leerstijlen volgens D. Kolb;
  • Je kunt een visie op opleiden formuleren;
  • Presenteren van de theorie en methodiek van verbale agressiepreventie en-hantering;
  • Begeleiden interactieve werkvormen;
  • Je kunt met trainingsacteurs werken;
  • Groepprocessen begeleiden en omgaan met weerstanden;
  • Vaardigheid tot het geven van feedback;
  • Benoemen van de eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingspunten als trainer;
  • Werkt men aan de competenties: Doelgerichtheid, Initiatief, Presenteren, Leervermogen interactief, Zelfsturing en Onafhankelijkheid
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Train de trainer Verbale Agressiepreventie en -hantering 6 dagen opleiding € 4.669,00 per persoon, inclusief locatie, tablet, boeken en toegang tot digitale leeromgeving maximaal 12
Train de trainer Verbale Agressiepreventie en -hantering Follow-up Jaarlijks 1 dag € 492,00 per persoon maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.